Våran bedömning

Överlåtelsebesiktning är en viktig del av en fastighetsaffär. Det är en undersökning av fastigheten som görs innan den överlåts från säljare till köpare. Syftet är att identifiera eventuella fel eller brister i fastigheten och ge köparen en uppfattning om dess skick.

En överlåtelsebesiktning kan utföras av olika typer av besiktningsmän, såsom 

byggnadsingenjörer eller byggtekniker. Det är viktigt att välja en erfaren och kvalificerad besiktningsman som har kunskap om fastigheter och byggnadsteknik.

Under en överlåtelsebesiktning undersöks fastigheten noggrant. Besiktningsmannen tittar på tak, fasader, fönster, ventilation, elsystem och VVS-installationer. Om det finns några fel eller brister, dokumenteras dessa i en besiktningsrapport.

Rapporten används sedan som underlag för köparen att ta ställning till om denne vill genomföra köpet och eventuellt förhandla om priset. Om det finns brister i fastigheten kan köparen kräva att dessa åtgärdas innan köpet genomförs eller att priset sänks för att täcka kostnaderna för att åtgärda bristerna.

Ska du göra en överlåtelsebesiktning i Stockholm, Västerås och Eskilstuna rekommenderar vi Besiktningsbolaget. Genom att utföra en besiktning kan denne undvika att köpa en fastighet med dolda fel eller brister som kan leda till höga kostnader i framtiden. Dessutom ger besiktningsrapporten köparen en bättre uppfattning om fastighetens skick och kan användas som en grund för framtida underhåll och renoveringar.

Sammanfattningsvis är en överlåtelsebesiktning en viktig del av en fastighetsaffär. Det ger köparen möjlighet att undersöka fastigheten och identifiera eventuella fel eller brister. En erfaren och kvalificerad besiktningsman kan utföra en noggrann undersökning och lämna en besiktningsrapport som kan användas som underlag för köparens beslut att genomföra köpet eller inte.

Föregående inlägg Njut av din middag ute med din hund på ett hunddagis
Nästa inlägg Alla hem behöver en fåtölj

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *