Våran bedömning

Vikten av mjukfogning på dina byggnader i Stockholm, Malmö eller Kristianstad, är större än man oftast tror. Börjar dina mjukfogar eller brandtätningar ge upp på fastigheten? Din tillverkare av prefabelement eller den firma som satte samman byggnadselementen har förmodligen valt den bäst tänkbara fog för mjukfogen eller brandtätningen som fanns vid tillfället.

Framförallt om din mjukfog fortfarande är av relativt gott skick på ett flertal ställen. Du bör som fastighetsägare dock se till att byta ut dessa enligt en underhållsplan för att slippa framtida skador. Detta utförs oftast med mjukfog och med en omfogning eller fogrenovering och bör utföras av en professionell firma i första han.

En mjukfog är den mjuka massa som du oftast ser mellan byggnadselement, har denna börjat spricka eller lossna så är det ett stort behov att ersätta denna omgående. Du kan utföra detta själv men det är nästan alltid rekommenderat att låta en professionell utförare hjälpa dig med detta.

Vad är egentligen mjuka skarvar tillverkade av och hur väljer du rätt mjukfog

Inom byggbranschen är ”fogar” utrymmen mellan olika delar av byggnaden. Dessa delar kan vara gjorda av betong, stål, trä eller något annat material. För att en byggnad ska vara stabil måste dessa fogar vara tillräckligt starka för att klara vikten av de material som de håller ihop. Ibland kan dock materialen runt fogarna förskjutas eller sätta sig med tiden. Detta kan leda till att fogarna blir svagare och så småningom går sönder.

För att förhindra detta använder byggare en teknik som kallas ”mjuk fogning” Mjuk fogning är ett sätt att skapa fogar som är tillräckligt flexibla för att klara rörelser utan att ge avkall på hållfastheten.

Mjukfogen måste kunna komprimeras vid behov men också fjädras tillbaka på plats så att det kan fortsätta att stödja lasten. Det finns många olika typer av material som kan användas för detta ändamål, men ett av de vanligaste är neopren. Neopren är ett syntetiskt gummi som har dessa egenskaper och som dessutom är motståndskraftigt mot väder och kemiska skador.

Olika innehåll i fogningen kan ge olika förutsättningar

En annan vanlig typ av material för fogning är polyuretan. Polyuretan liknar neopren i det avseendet att det är flexibelt och hållbart, men det har också ett högre motstånd mot kompressionsställning. Det innebär att det behåller sin form bättre över tid och är mindre benäget att deformeras.

Innan du börjar mjukfoga bör du se till så att du väljer ut en mjukfog som är bäst anpassad för det material du ska foga samman och att det finns garantier för hållbarhet över tid.

Fogar är en viktig del av varje byggnad, men de kan också vara en svag punkt om de inte konstrueras på rätt sätt. Det är därför byggare använder en teknik som kallas ”mjuk fogning” Vid mjuk fogning används stoppningsmaterial för att fylla utrymmet mellan två delar av en byggnad och skapa en flexibel fog som kan ta emot rörelser utan att ge avkall på hållfastheten.

Föregående inlägg Vad gör en kemikaliekonsult?
Nästa inlägg Väderskydd och byggnadsställningar på ett och samma ställe! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *