Våran bedömning

Laboratorieutrustning är en stor investering för forskningsinstitutioner och företag inom life science-branschen. Det är viktigt att använda högkvalitativ utrustning för att säkerställa riktiga resultat och för att undvika driftstörningar som kan påverka forskningsprocessen. Här berättar jag mer om de mest använda laboratorieinstrumenten inom life science och förklara deras funktioner och viktiga egenskaper.

Mikroskop

Mikroskop är en viktig del av laboratorieutrustningen för life science. För att bestämma strukturen och funktionen av celler och vävnader är mikroskop det huvudsakliga instrumentet. På marknaden finns det olika typer av mikroskop som används av forskare, till exempel ljusmikroskop, elektronmikroskop och fluorescencemikroskop. Ljusmikroskopet är det mest använda eftersom det är billigt och enkelt att använda.

Centrifug

En centrifug är en apparat som genom centralt placerade roterande tuber separerar olika delar av en lösning. Det är användbart inom cell- och molekylärbiologi och kan användas för att separera olika delar av en lösning som proteiner, celler och DNA eller RNA. Valet av centrifug för din Laboratorieutrustning är beroende av hastigheten, volymen och tyngden.

Spectrophotometer

En spectrophotometer är ett instrument som används för att analysera biomolekyler som DNA, RNA och proteiner. Dessa biomolekyler absorberar och reflekterar ljus på specifika våglängder, genererar en unik spektrum från vilken deras koncentration kan beräknas. Ett viktigt instrument i många Laboratorieutrustningar.

PCR-maskin

Polymerase Chain Reaction (PCR) maskin används inom molekylärbiologi för att generera kopior av DNA-strängar. Det används också för att göra kvantitativa mätningar av DNA som gör det möjligt att analysera genvariationer och mutationer. Det finns många varumärken av PCR-maskiner, men det viktigaste att tänka på när man köper en maskin är dess känslighet, reproducibilitet och hastighet. Milmedtek erbjuder ett brett sortiment av Laboratorieutrustning.

Autoklav

Autoklav är en maskin som används för att sterilisera laboratorieutrustning. Autoklaven använder överhettad ånga för att ta bort och döda alle typer av organismer inklusive resistenta bakteriersporer. Detta är en viktig del för att förhindra korskontaminering mellan laboratorieprover och är en viktig del av laboratorieprocessen.

Sammanfattning

Laboratorieutrustning är ett viktigt verktyg för att utforska cellers struktur, funktion och interaktioner. Som en viktig investering för forskningsinstitutioner och företag inom life science-branschen bör det finnas en investering i högkvalitativ utrustning. Genom att ha en god kunskap om laboratorieinstrumentens funktioner och viktiga egenskaper kan forskare ta en välunderbyggd beslut om vad de behöver för att få det mesta ut av sina forskning och processer.

Föregående inlägg Digitala möten – det nya normala för möten!
Nästa inlägg Allt du behöver veta om bakgrundskontroll

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *